Aanmeldingsprocedure

U kunt uw kind aanmelden door een afspraak te maken met de heer W. de Bie of mevrouw C. van Strien (Tel. 0416-652255). Zij zijn de intakers. De intaker maakt een afspraak met u en bespreekt met u wat u aan documenten moet meebrengen. Op de afspraak dient altijd de leerling zelf aanwezig te zijn. Als u zelf geen Nederlands spreekt, kunt u het beste iemand meebrengen die kan vertalen voor u.

Bij aanmelding hebben wij de volgende documenten verplicht nodig:

  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) met daarop de datum van vestiging in Nederland (hier moet u specifiek om vragen bij de gemeente).
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort) van de ouders.
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort) van de leerling (inclusief vermelding BSN).

 

Het aanmeldformulier wordt samen met de intakers ingevuld. U kunt hier het aanmeldingsformulier bekijken. 

Voor informatie kunt u een mail sturen naar: w.debie@wvoranje.nl